Med Dvema Ognjema

Projekt je namenjen učencem 4. in 5. razredov osnovnih šol.

Kraj:

Predtekmovani del se odvija v večji telovadnici, ki je iz logističnega vidika primernejša za šole posameznega ravnateljstva. Deželni finale se odvija v telovadnici, ki jo določi ZSŠDI.

Potek tekmovanja:

V prvem predtekmovalnem delu, ki se odvija na prireditvi Skokičin vrtiljak, vsaka posamezna šola nastopa s svojo ekipo. Šola zmagovalka predtekmovalnega dela se uvrsti v deželni finale.

V finalnem deželnem delu bodo sodelovale šole zmagovalke posameznih predtekmovalnih turnirjev po ravnateljstvih. Zmagovalka deželenga finala bo šolski deželni prvak v igri med dvema ognjema.

Prijava: šola, ki namerava sodelovati mora izpolniti prijavnico.