ZSŠDI 2019 – 2021 (OZ – 12.04.2019)

IZVRŠNI ODBOR

    
Ivan Peterlin - Predsednik
Jan GregoriPetra Krizmancic
Rajko PetejanMaja Peterin
Sonia SirkEdi Sosič
Andrej VogričPeter Žerjal

NADZORNI ODBOR

Samo Kokorovec

Nadia Kralj

Mitja Primosig

RAZSODIŠČE

Boris Bogatec

Benjamin Černic

Jure Kufersin

Operativni tajniki:

Evgen Ban

Martin Maver

Ksenja Slavec

Igor Tomasetig