ZSŠDI 2019 – 2021 (OZ – 12.04.2019)

IZVRŠNI ODBOR

Ivan Peterlin

Jan Gregori

Petra Krizmancic

Rajko Petejan

Maja Peterin

Sonia Sirk

Edi Sosic

Andrej Vogric

Peter Žerjal

NADZORNI ODBOR

Samo Kokorovec

Nadia Kralj

Mitja Primosig

RAZSODIŠČE

Boris Bogatec

Benjamin Černic

Jure Kufersin

Operativni tajniki:

Evgen Ban

Martin Maver

Ksenja Slavec

Igor Tomasetig