ZSŠDI 2021 – 2023 (OZ – 6.6.2021)

IZVRŠNI ODBOR

 
Ivan Peterlin -Predsednik
Mario AdamičMaja Peterin
Veronika DonMarko Fajt
Petra KrizmancicAlessandro Corva
Paolo GregoricThomas Renar

NADZORNI ODBOR

Nataša Soban
Nadja Kralj
Pavel Vidoni

RAZSODIŠČE

Mitja Primosig
Marko Ban
Boris Bogatec

Operativni tajniki:

Evgen BanMartin Maver
Svetlana TulIgor Tomasetig