Prošnje prispevki – D.z. 26/2007


Navodila za izdelavo obračunske dokumentacije za leto 2019

Podpora programov dejavnosti manjših organizacij slovenske jezikovne manjšine (8. odst. 18. čl. DZ 26/2017)

Rok zapadlosti: 20. marec 2020