Prošnje prispevki – D.z. 26/2007

Rok zapadlosti: 30. november


Navodila za izdelavo obračunske dokumentacije za leto 2021

Podpora programov dejavnosti manjših organizacij slovenske jezikovne manjšine (8. odst. 18. čl. DZ 26/2017)

Rok zapadlosti: 18. marec 2022

SREDSTVA DZ 26/2007 – leto 2021: Sporočamo, da podaljšujemo rok za predstavitev obračunske dokumentacije dodeljenih sredstev v letu 2021. Novi rok: 22. april 2022.