Skokičin vrtiljak

Projekt je namenjen učencem 3. razredov osnovnih šol in se v obliki prireditve odvija po posameznih ravnateljstvih.

Kraj: v večji telovadnici ki je iz logističnega vidika primernejša za šole posameznega ravnateljstva.

Potek prireditve: ZSŠDI pripravi in vodi dopoldansko športno prireditev, ki se deli v tri dele:

V prvem delu se tretješolci preizkusijo v krožni vadbi s šestimi postajami, na katerih spoznavajo različne športne panoge, ki so najbolj raprezentativne pri društvih članicah ZSŠDI. V drugem delu se učenci 4. in 5. razredov pomerijo v pravem turnirskem tekmovanju v igri med dvema ognjema.

V tretjem delu prireditve se petošolci predstavijo s plesnim nastopom (Skokica pleše), sledi pa zaključno nagrajevanje vseh udeležencev.

Prijava: šola, ki namerava sodelovati mora izpolniti prijavnico.