Športni avtobus

Športni avtobus je nova pobuda Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Gre za marketinško pobudo, ki na privlačen način dosega več pozitivnih učinkov:

  • Združenje je nalepilo in olepšalo avtobus (last podjetja Edo tours) in tako pridobilo privlačno in sodobno prevozno sredstvo;
  • v domeni s prevoznim podjetjem je ZSŠDI doseglo dogovor, ki bo bistveno znižal stroške za najem avtobusa, ki se ga bodo lahko posluževala društva – članice;
  • avtobus je postal oglasni pano za podjetja, ki so sklenila partnerstvo z ZSŠDI.