Žile

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji – udeležba na Europeadi 2020

Leta 2017 sta nas Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Slovenska športna zveza v Celovcu seznanili z organizacijo vseevropske nogometne prireditve avtohtonih jezikovnih skupnosti, ki bo leta 2020, na sporedu na Koroškem. Organizator Europeade bo takrat Slovenska športna zveza v sodelovanju z deželo Koroško in tamkajšnjo nogometno zvezo ÖFB-Österreichischer Fußballbund. Tudi sama Republika Slovenija vidi v dodelitvi organizacije vseevropske prireditve Koroškim Slovencev veliko priložnost, da se Slovenci še enkrat več izkažemo kot odlični organizatorji velikih dogodkov. V tem smislu bi bilo zelo pomembno da sta na turnirju v Celovcu in okolici leta 2020 zastopani obe največji slovenski narodnostni skupnosti, ki prebivata izven Republike Slovenije, Koroški in Primorski Slovenci.

Med članicami ZSŠDI štejemo danes kar 11 slovenskih nogometnih društev, ki so aktivna na Tržaškem in Goriškem. V omenjenih športnih sredinah se športno udejstvuje približno 750 nogometašev od katerih približno 500 v nogometnih šolah in mladinskih selekcijah. Članska moštva omenjenih društev nastopajo v raznih deželnih ligah italijanske nogometne zveze FIGC (Elitni – 1. deželna liga, Promocijski – 2. deželna liga, 1. Amaterski ligi – 3. deželna liga  in 2. Amaterski ligi – 4. deželna liga). Pred nekaj leti je NK Kras Repen za tri sezone zaigral celo v polprofesionalni 4. italijanski državni ligi.

Skoraj vsaka večja slovenska vas ali naselje na Tržaškem in na Goriškem razpolaga s svojim bolj ali manj uspešnim nogometnim društvom. Kot drugod po svetu ima nogomet tudi pri nas izredno pomemben socialno-združevalni pomen. Okoli nogometnih zelenic se ob nedeljskih tekmah zbira na stotine nogometnih navdušencev, ki se pri navijanju zedinijo okoli domačega ali vaškega društva. Navezanost na domači nogometni klub, rivalstvo s sosedi, in lokalni nogometni derbiji so prava stalnica nogometnega gibanja med Slovenci v Italiji, saj se na lokalnih derbijih v deželnih ligah pogosto zbere 500 ali več gledalcev.

Zaradi zgoraj omenjenga navdušenja in v luči udeležbe  na Europeadi 2020 pri ZSŠDI snujemo projekt z naslovom »Nogometna reprezentanca Slovencev v Italijiudeležba na Europeadi 2020«. V prejšnjih mesecih smo zbrali predsednike vseh naših nogometnih društev in z njimi začrtali projekt, ki nas je pripeljal do sestave raprezentativnega moštva, ki nas bo lahko zastopalo na vseevropskih manjšinskih tekmovanjih. Sestali smo se s predsednikom in vodilnimi predstavniki italijanske nogometne zveze FIGC za Furlanijo Julijsko krajino, ki so naš projekt z veseljem podprli in mu dodelili pečat uradnosti. Tako smo, že junija 2018, organizirali niz štirih uradnih reprezentančnih treningov in prijateljsko tekmo z rojaki iz Koroške. Poizkus se je lepo obnesel. Na omenjenih treningih se je zvrstilo 50 slovenskih nogometašev (s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini) ki izhajajo iz vseh 11 naših članic. Treninge sta vodila nogometni trener in strokovnjak Mario Adamič ter bivši profesionalni nogometaš Alen Carli. Za tekmo s Team Koroška, smo pridobili uradno privoljenje italijanske nogometne zveze FIGC iz Rima in avstrijske nogometne zveze ÖFB iz Dunaja, saj je šlo za pravo mednarodno srečanje. Pomembno srečanje smo dadatno popestrili z zaključno družabnostjo vseh prisotnih nogometašev.

Spodbudne dosežke želimo v letu 2019 dodatno nadgraditi z novim nizom treningov, na katere nameravamo povabiti še nekatere slovensko govoroče igralce iz FJK, ter z udeležbo na mednarodnem četveroboju, ki se bo odvijal junija 2019 v Celovcu. Na turnirju, ki bo  tudi generalka za vseevropski tekmovanje Europeada 2020, bodo poleg nas prisotni še Koroški Slovenci, Južni Tirolci (Nemci) in Gradiščanski Hrvati. Omenjena nadgradnja projekta seveda predvideva tudi večje finančne vložke, ki za leto 2019 zadevajo predvsem nabavo reprezentančne opreme, organizacijske stroške treningov, dvodnevno bivanje v Celovcu, stroške za trenerje, potne in nastanitvene stroške idr.

Leta 2020 pa bi omenjeni organizacijski napor želeli kronati z udeležbo na vseevropskem nogometnem turnirju za avtohtone jezikovne skupnosti – Europeda 2020. V ta namen vam v priponki posredujemo ločena predračuna za leti 2019 in 2020.