ZSŠDI

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

CF: 80019280322


2019
INSTITUCIJA PRAVNA PODLAGA OPIS ZNESEK DATUM PREJETJA SREDSTEV
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajinaDZ št. 26/2007, čl. 18, odst. 5, črka d)Prispevki primarnim ustanovam slovenske jezikovne manjšine307.273,27€12.08.2019
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajinaDZ št. 26/2007, čl. 18, odst. 8Prispevki zvezam in federacijam za podporo programom dejavnosti manjših ustanov in organizacij187.200,00€12.08.2019

2018
INSTITUCIJA PRAVNA PODLAGA OPIS ZNESEK DATUM PREJETJA SREDSTEV
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina DZ št. 26/2007, čl. 18, odst. 8 Prispevki zvezam in federacijam za podporo programom dejavnosti manjših ustanov in organizacij slovenske jezikovne manjšine 177.120,00€ 06.09.2018
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina DZ št. 26/2007, čl. 18, odst. 5, črka d) Prispevki primarnim ustanovam slovenske jezikovne manjšine 290.728,00€ 21.09.2018
Občina Devin Nabrežina Sklep občinskega odbora št. 124 z dne 12.11.2018 Organizacija projekta Žogarija Football fun 2018 1.000,00€ 13.12.2018