Jezikovni poligon

Projekt zaobjema netekmovalni niz srečanj na šoli, na katerih dijaki utrjujejo znanje slovenskega jezika in bogatijo svoj besedni zaklad. Na jazikovnem poligonu pa dijaki tekmujejo v športnih veščinah in poznavanju jezika.

Kraj:

Predtekmovani del se odvija med rednimi urami športne vzgoje na posameznih šolah. Deželni finale pa se odvija v telovadnici, ki jo določi ZSŠDI.

Potek tekmovanja: vsako ekipo sestavlja pet dijakov, ki ekipno tekmujejo med seboj. Na deželnem finalu vsako nižjo srednjo šolo zastopa ena (najboljša) ekipa.