49. občni zbor ZSŠDI; predsednik Peterlin: “Želimo si preporoda”

Ob spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 je v petek, 2. oktobra 2020 v občinski telovadnici v Nabrežini potekal 49. redni občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Dnevni red je bil naslednji: 1. odprtje občnega zbora; 2. izvolitev organov občnega zbora; 3. poročilo predsednika in izvršnega odbora;
4. pozdravi gostov; 5. predstavitev obračuna za leto 2019 in predračuna za leto 2020; 6. poročillo nadzonega odbora;
7. razprava in odobritev predloženih odkumentov; 8. razno.

V nabrežinski telovadnici se je zbralo 37 predstavnikov v ZSŠDI včanjenih društev od skupno 51. Na tem občnem zboru so sprejeli društvo Burjasport, v katerem imenu je spregovoril Miha Pečar.
Sledil je  osrednji govor predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina (njegov poseg objavljamo v celoti). Nakar so pristone pozdravili gostje: naša senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Igor Gabrovec, za SKGZ Igor Kocijančič, za SSO Walter Bandelj in za ZKB predsednik Adriano Kovačič.
Sledili sta blagajniško poročilo, ki ga je ob odsotnosti Jana Gregorija prebrala Ksenja Slavec, in poročilo nadzornega odbora predsednice Nadje Kralj.
V razpravo sta posegla Pavel Vidoni, predsednik AŠD Sokol, ki je dalo na razpolago telovadnico za ta občni zbor, in predsednik AŠZ Bor Gorazd Pučnik, ki je seznanil prisotne s stanjem glede športnega centra na Stadionu 1. maja v Trstu.
Predsednik ZSŠDI Peterlin je ob koncu OZ najavil, da bosta decembra osrednja dogodka ob 50-letnici Združenja: simpozij o Bojanu Pavletiču, raziskava o slovenskem športu pri nas in knjiga 50 let Združenja slovenskih športnih društev v Italiji.