Delovna namestitev uslužbenca za določen čas s skrajšanim delovnim urnikom

ZSŠDI razpisuje delovno mesto operativnega tajnika s skrajšanim delovnim tedenskim urnikom za določen čas. Prijave do 10.10.2023. Kandidati , ki se potegujejo za to delovno mesto, morajo zadostovati naslednjim pogojem : Kandidat/ka mora imeti vsaj višješolsko izobrazbo.Odlično mora obvladati tako slovenski kot italijanski jezik.Imeti mora prirojeno sposobnost komunikacije.Vsaj okvirno mora poznati slovenski športni prostor v Italiji.Obvladati mora uporabo računalnika.Biti mora tudi nosilec/nosilka organizacijskih sposobnosti.Pripravljen/a mora biti tudi na delo na terenu, torej izven uradov ZSŠDI. prijava

Nagrada šport in šola 2023

Tudi letos bo ZSŠDI v sodelovanju z bančnim zavodom ZKB podelilo že tradicionalno Nagrado šport in šola. Nagrada je namenjena dijakinjam in dijakom slovenskih višjih srednjih šol s Tržaškega in Goriškega, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem vidne rezultate na športnem področju. Dijakinje in dijaki morajo izpolniti spletno prijavnico ter po e-pošti poslati še potrdilo o doseženi srednji oceni in dokazno gradivo o športnih dosežkih in drugih izvenšolskih dejavnostih. Pravilnik, prijavnica in navodila dosegljivi tukaj: prijavnica ---> pravilnikPrenos Rok za prijavo zapade 30. septembra 2023