Delovna namestitev uslužbenca za določen čas s skrajšanim delovnim urnikom

ZSŠDI razpisuje delovno mesto operativnega tajnika s skrajšanim delovnim tedenskim urnikom za določen čas. Prijave do 10.10.2023.

Kandidati , ki se potegujejo za to delovno mesto, morajo zadostovati naslednjim pogojem :

  1. Kandidat/ka mora imeti vsaj višješolsko izobrazbo.
  2. Odlično mora obvladati tako slovenski kot italijanski jezik.
  3. Imeti mora prirojeno sposobnost komunikacije.
  4. Vsaj okvirno mora poznati slovenski športni prostor v Italiji.
  5. Obvladati mora uporabo računalnika.
  6. Biti mora tudi nosilec/nosilka organizacijskih sposobnosti.
  7. Pripravljen/a mora biti tudi na delo na terenu, torej izven uradov ZSŠDI.