TRŽNA USMERJENOST IN UČINKOVITO VODENJE DRUŠTEV Sobota, 18. maja 2024

SKLOP C: DELAVNICI ZA ODBORNIKE IN VODILNE KADRE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Sobota, 18. maja 2024, v dvorani ZKB na Opčinah

PROGRAM

8.45: Prihod udeležencev

9.00 – 10.45: Mateja Milost – »Tržni pristop v delovanju društev in učinkovita pogajanja«

10.45 – 11.15: odmor s kavo in prigrizki

11.15 – 13.00: Mag. Irena Deželak – »Vodenje društev in upravljanje s časom«

KDAJ: 18.maja 2024

KJE: Dvorana ZKB, Ulica del Ricreatorio, 2, Opčine (TS)

Mateja Milost je direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija – SLOV.I.K. in podjetja Fimago d.o.o. s preko 27 let delovnih izkušenj s področja trženja, internacionalizacije, izvoznega svetovanja in trženjskih strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 500 domačim in tujim podjetjem. Kot svetovalka za trženje je sodelovala v številnih mednarodnih projektih, je avtorica in soavtorica študij in raziskav za namene čezmejnih in razvojnih projektov, tudi soavtorica Tržne strategije turističnega razvoja Mongolije. Na Poslovno-tehniški fakulteti, študijski program Gospodarski inženiring, Univerza v Novi Gorici je predavateljica predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Marketinške strategije. Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja deluje v številnih slovenskih podjetjih, zavarovalnicah, bankah ter kompetenčnih centrih.

Glavne teme delavnice Mateje Milost:

 • pogoji za uspešno delovanje društev v  današnjem zahtevnem družbeno ekonomskem okolju;
 • jasna identiteta društva kot pogoj za stabilno članstvo in pridobivanje sredstev;
 • kaj je naša »velika obljuba« in kako znamo argumentirati vrednost, ki jo ustvarjamo za naše člane in okolje, v katerem delujemo?
 • ali poznamo razloge, zaradi katerih se sponzorji in donatorji odločajo za sodelovanje z društvi;
 • pogajanja kot načrtovan proces –  spoznajmo glavne faze in tehnike;
 • kako se učinkovito pripravimo, da smo v pogajanjih suvereni in argumentirani;
 • obvladovanje težkih situacij pri pogajanjih.

Irena Deželak ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe. V Sloveniji je edina certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model, ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in je uporabljen s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje. Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa. V svoje delo vpleta spoznanja najbolj uveljavljenih šol vodenja (geštalt, realitetna šola, vedenjska šola in transakcijska analiza) z izjemnim smislom za konkretno uporabo v vodstveni praksi. Zase pravi, da ni predavateljica, le pogovarja se rada z ljudmi o rešitvah, ki v praksi delujejo. Od leta 2000 je izvedla več kot 2.500 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Število njenih slušateljev presega število 45.000.

Glavne teme delavnice Irene Deželak:

 • vodenje društev in specifike vodenja na neprofesionalni in prostovoljni osnovi;
 • upravljanje z odborom in drugimi sodelavci;
 • odnosi z zunanjimi sodelavci in drugimi društvi;
 • učinkovito vodenje sestankov;
 • reševanje konfliktov;
 • kako učinkovito upravljati s časom.