MOTORIČNA PISMENOST OTROK IN MLADINE TER ODNOSI S STARŠI Sobota, 20. aprila 2024

SKLOP B: DELAVNICI ZA TRENERJE IN VADITELJE TER ODBORNIKE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Sobota, 20. aprila 2024, v športni dvorani Sava Ušaja v Nabrežini

PROGRAM

8.45: prihod udeležencev

11.00 – 11.30: odmor s kavo in prigrizki

Samo Masleša je doktor kinezioloških znanosti, prejemnik Ulagovega priznanja za študijsko uspešnost in strokovni prispevek športu na Fakulteti za šport (2007) ter prejemnik Bloudkovega priznanja za prispevek k razvoju slovenskega športa za leto 2023. Je velik ljubitelj ter poznavalec športa z več kot 25letnimi trenerskimi izkušnjami. Bil je večkratni državni prvak in član slovenske izbrane vrste v judu. Po študiju je deloval kot asistent na Fakulteti za šport v Ljubljani, vodja dveh programov pri Centru za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, vodja športnega programa pri Javnem zavodu za šport v Ljubljani ter Hiše športa. Je soavtor strategije razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica 2023-2033. Predaval je na šoli za pediatre, vodil usposabljanja za slovensko vojsko, sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Znanstveno raziskovalnim središčem in Olimpijskim komitejem Slovenije. Je velik zagovornik športa za vse in mednarodno priznan strokovnjak na področjih športne inkluzije in razvoja športnih talentov.

Leta 2013 je svoja znanja in izkušnje začel strnjevati v program, ki ga je poimenoval GSMP (Genius safe motor program). Njegove vsebine je v tujini predstavil uglednim športnim organizacijam, kot so Italijanska nogometna zveza (FIGC), Španska košarkarska zveza Castilla la Mancha ter vodjem razvoja nogometa pri UEFI. V Sloveniji pa je aktivno vključen pri delu z najuspešnejšimi panožnimi zvezami (Nogometna zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Rokometna zveza Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Kickboksing zvezo Slovenije, Karate zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Motokros zvezo Slovenije).

O delavnici dr. Sama Masleše:

Genius safe motor program (GSMP) ali Genialni varni gibalni program je inovativen in učinkovit dopolnilni športni program za vsestranski gibalni ter kognitivni razvoj otrok in mladine. Poleg skladnega telesnega razvoja učinkovito podpira razvoj predelov možganov, ki so pomembni za hitro sprejemanje odločitev, igralno ustvarjalnost, ohranjanje pozornosti ter gibalni razvoj.

Na delavnici bomo predstavili osnovne potrebe mladega športnika ter pomen in načine za vzpostavitev pozitivne pedagoške klime znotraj ekipe. Osvetlili bomo nekaj prednosti uporabe koncentričnega pristopa pri podajanju gibalnih znanj, ki poleg vadečih skrbi tudi za trenerev napredek. Preko premišljeno osnovanega sklopa vaj bomo slušatelje seznanili z inovativno metodiko učenja varnega padanja, hitrega in spretnega vstajanja ter igre v kontaktu. Predstavili bomo tudi nekaj strategij, ki omogočajo večjo igralno kreativnost, hitrejši napredek pri utrjevanju gibalnih znanj ter možnost za njihovo vmestitev v vadbeni proces.

Matej Tušak je v letu 1992 zaključil študij psihologije na Filozofski fakulteti. Nadaljeval je delo na področju psihologije športa in leta 1997 doktoriral s temo: Razvoj motivacijskega sistema v športu. Od leta 1992 je zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje občo psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in tujini. Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih športnikov. V zadnjih 30 letih je bil psiholog večine slovenskih športnih reprezentanc in mnogih znanih slovenskih športnikov, nosilcev medalj na EP, SP in OI. V zadnjem času dela kot predavatelj in svetovalec v mnogih domačih in tujih podjetjih, svetuje upravam in managerjem podjetij, je član mednarodnega teama za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje pri sanaciji slovenskih bolnišnic, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje šport, zdravje in psihologijo, izvaja coachinge in druge oblike psihoterapije in svetovanja.

O delavnici prof. dr. Mateja Tušaka:

Skozi predavanje bomo spoznali ključne dejavnike uspeha pri delu z mladimi športniki. Osredotočili se bomo na prednosti, ki jih ukvarjanje s športom prinaša staršem in družini v kontekstu vzgoje skozi šport. Spoznali bomo ključne funkcije staršev v vzgoji in jih razmejili s tistimi, ki so naloge trenerja. Spoznali bomo tudi, kaj otrokom in mladim športnikom lahko predstavlja stres in anksioznost ter kako to preprečiti. Skozi različne primere bomo spoznali tudi odnos med športnikom, trenerjem in starši športnika s ciljem, da bi komunikacija med njimi potekala v korist otroka oz. mladostnika in v korist možnosti doseganja vrhunskih rezultatov. Spoznali bomo tudi pomen psihologa v tem trikotniku ter uspešno oblikovanje tima športnika, kjer igrajo starši pomembno, a točno definirano vlogo. 

Glavne teme delavnice:

 • družina in športnik;
 • dejavniki uspeha pri vzgoji športnika;
 • motivacija mladih v športu;
 • vzgoja otroka in mladostnika skozi šport;
 • funkcije družine;
 • trikotnik športnik-starši-trener;
 • družina in anksioznost;
 • komunikacija med trenerjem, športnikom in starši;
 • vodenje in vodstveni stili v športu mladih in vrhunskem športu;
 • športna aktivnost in trening kot profesionalno delo v vrhunskem športu;
 • iz športa za vse in vsakogar do vrhunskega športa.

KDAJ: 20. aprila 2024

KJE: Občinska telovadnica Sava Ušaja, Nabrežina Kamnolomi, 34011, Devin-Nabrežina