TEČAJ ZA UPORABO DEFIBRILATORJA – AED

ZSŠDI je s tržaškim zdravstvenim podjetjem ASUITS podpisalo dogovor za tečaje za pridobitev oz. obnovitev licence BLSD za uporabo AED. Zdravstveno podjetje sproti obvešča naše urade o prostih terminih, večkrat tudi le nekaj dni pred terminom, v primeru, da se sprostijo mesta. Društva pozivamo, da preverijo, ali imajo zadostno število usposobljenih članov za upravljanje z AED oz. da preveri zapadlost licenc. Opozarjamo, da traja veljavnost licence 24 mesecev, po zapadlosti oseba ne sme upravljati z AED.

Glede na povpraševanje oz. prijave, se bomo naknadno domenili za datume tečajev. V primeru zadostnega povpraševanja, bomo lahko tečaj organizirali tudi samostojno.

Tečaj bo potekal pri Sv.Ivanu v Trstu in via de Pastrovich 5, zraven bara “Posto delle fragole”.

Prijave sprejemamo na tem naslovu.


V primeru, da ste se že prijavili, lahko izberete termine, ki smo jih zaenkrat sklenili z zdravstvenim podjetjem za pridobitev NOVIH BLSD potrdil: