52. redni volilni občni zbor

Na podlagi člena št. 12 statuta sklicujem v četrtek, 18. maja 2023, ob 11. uri v prvem sklicanju na sedežu ZSŠDI v Trstu, Ul. Cicerone 8 in v petek, 19. maja 2023, ob 20. uri v drugem sklicanju v dvorani KD Kremenjak v Jamljah, Ul. 1. maja 20 52. redni volilni občni zbor s sledečim dnevnim redom: otvoritev občnega zbora;izvolitev organov občnega zbora;podelitev priznanj ZSŠDI;sprejem novih članic;poročilo predsednika in izvršnega odbora;pozdravi gostov;predstavitev obračuna za leto 2022 in predračuna za leto 2023;poročilo nadzornega odbora;razprava in odobritev predloženih dokumentov;volitve: predsednikaizvršnega odboranadzornega odborarazsodišča;razno. Na podlagi 20. člena statuta zapade rok za predstavitev kandidatur...