52. redni volilni občni zbor

Na podlagi člena št. 12 statuta sklicujem v četrtek, 18. maja 2023, ob 11. uri v prvem sklicanju na sedežu ZSŠDI v Trstu, Ul. Cicerone 8 in v petek, 19. maja 2023, ob 20. uri v drugem sklicanju v dvorani KD Kremenjak v Jamljah, Ul. 1. maja 20

52. redni volilni občni zbor

s sledečim dnevnim redom:

 1. otvoritev občnega zbora;
 2. izvolitev organov občnega zbora;
 3. podelitev priznanj ZSŠDI;
 4. sprejem novih članic;
 5. poročilo predsednika in izvršnega odbora;
 6. pozdravi gostov;
 7. predstavitev obračuna za leto 2022 in predračuna za leto 2023;
 8. poročilo nadzornega odbora;
 9. razprava in odobritev predloženih dokumentov;
 10. volitve: predsednika
  izvršnega odbora
  nadzornega odbora
  razsodišča;
 11. razno.

Na podlagi 20. člena statuta zapade rok za predstavitev kandidatur za izvolitev v posamezne organe 15 dni pred občnim zborom. Kandidature je potrebno predložiti tajništvu ZSŠDI v Trstu do 24. ure v četrtek, 4. maja 2023, na spletnem obrazcu.
Na občnem zboru ima včlanjeno društvo pravico do enega glasa. Društvo zastopa predsednik ali njegov pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pisno in imensko (na priloženem obrazcu), dobi pa ga lahko samo član društvenega odbora.
Za morebitna pojasnila je na razpolago tajništvo Združenja.