SEMINAR ZSŠDI 2023

TERME ZREČE 2-3. junija 2023

V SODELOVANJU S
PROGRAMOM SPRETNORASTI

PROGRAM

Petek, 2.6.2023

6.45: odhod avtobusa iz Gorice (parkirišče pri pokopališču – zbor 6.30)

7.30: odhod avtobusa z Opčin (parkiriče na krožišču na pokrajinski cesti smer Bani – zbor 7.15)

10.30: prihod v Terme Zreče in namestitev po sobah

11.30: otvoritev seminarja v Zeleni dvorani kongresnega centra

11.30-13.00: Adriano Kovačič – »Reforme na upravno-davčnem področju«

13.00-14.30: kosilo

14.30 -16.00: delavnici za dve različni skupini

Skupina A v Zeleni dvorani: Mateja Milost – »S proaktivnim tržnim pristopom do sponzorskih sredstev«

Skupina B v Beli dvorani: Prof. Dr. Roberto Biloslavo – »Projektni MOTIVATOR: spoznajmo pozitivni projektni management«

16-16.30: odmor

16.30-18.00: delavnici za dve različni skupini

Skupina A v Beli dvorani: Prof. Dr. Roberto Biloslavo – »Projektni MOTIVATOR: spoznajmo pozitivni projektni management«            

Skupina B v Zeleni dvorani: Mateja Milost – »S proaktivnim tržnim pristopom do sponzorskih  sredstev«

18.00-20.00: prost vstop v terme

19.30-21.00: večerja

21.00-22.00: večerni program (srečanje z judoistom Rokom Dragšičem in druženje v Zeleni dvorani)

Sobota, 3.6.2023

7.00-8.00: jutranja telovadba    

7.00-9.00: zajtrk

9.30-11.00:  Dr. Aljaž Stare – »Kako pripraviti in uresničiti projekt« 1. del v Zeleni dvorani

11.00-11.30: odmor

11.30-13.00: Dr. Aljaž Stare – »Kako pripraviti in uresničiti projekt« 2. del v Zeleni dvorani

13.00-14.00: kosilo

14.00-16.00: ogled Poti med krošnjami Pohorje na Rogli

16.00: odhod

18.45: prihod na Opčine

19.30: prihod v Gorico

PREDAVANJA

Adriano Kovačič – »Reforme na upravno-davčnem področju«

Predavanje bo obravnavalo novosti na področju zakonskih pravil, odgovornosti in finančnih obveznosti za športna društva in organizacije v Italiji.

Mateja Milost – »S proaktivnim tržnim pristopom do sponzorskih sredstev«

Udeležencem bomo podali usmeritve, kako lahko društva s tržno usmerjenim pristopom in proaktivnostjo, pridobijo več sponzorskih sredstev, da lažje delujejo in se razvijajo. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kaj je naša »velika obljuba«, kje je naša edinstvenost in naše prednosti, ki dajejo sponzorjem razlog, da se odločijo za nas.

Prof. Dr. Roberto Biloslavo – »Projektni MOTIVATOR: spoznajmo pozitivni projektni management«

V okviru predavanja bomo podali nov pogled na vodenje projektov, ki se osredotoča na prednosti in potencial članov projektnega tima, ne pa na njihove omejitve. Tak pristop spodbuja vodje projektov k ustvarjanju pozitivnega in zanimivega delovnega okolja, ki zagotavlja ustvarjalnost, inovativnost in uspešnost posameznika, tima in nenazadnje celotne organizacije.

Dr. Aljaž Stare – »Kako pripraviti in uresničiti projekt«

V okviru delavnice boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vaši organizaciji in dosegali zastavljene cilje. Predavatelj bo na delavnici s pomočjo praktičnih primerov in skozi enostavno razlago obravnaval sledeče teme: opredelitev ciljev/obsega projekta; planiranje aktivnosti, časa, virov, stroškov in obvladovanja tveganj; organiziranje sodelujočih, matrika odgovornosti in pristojnosti; poslovnik projektnega tima.

PREDAVATELJI

Adriano Kovačič

Adriano Kovačič ima več kot dvajsetletno izkušnjo na področju svetovanja in finančnega projektiranja za podjetja in druge ustanove. Leta 2001 je izvoljen v upravni odbor ZKB-ja. Med letoma 2004 in 2014 je bil njen podpredsednik, od novembra 2014 pa predsednik. Ima bogate izkušnje, pridobljene v odborih številnih zadružnih in kapitalskih družb. Že vrsto let je aktiven kot docent pri številnih zavodih za poklicno izobraževanje, kjer vodi tečaje namenjene bančnim, trgovskim in društvenim delavcem.

Predsednik ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE TRST GORICA, Predsednik ASSICURA AGENZIA SRL, član Upravnega odbora Federacije BCC FJK, Fondosviluppo FVG, Fundacije Agrifood & Bioeconomy, Kira Srl.

Mateja Milost

Direktorica podjetja Fimago d.o.o. s preko 27 let delovnih izkušenj s področja trženja, internacionalizacije, izvoznega svetovanja in trženjskih strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 500 domačim in tujim podjetjem. Kot svetovalka za trženje je sodelovala v številnih mednarodnih projektih, je avtorica in soavtorica študij in raziskav za namene čezmejnih in razvojnih projektov, tudi soavtorica Tržne strategije turističnega razvoja Mongolije. Na Poslovno-tehniški fakulteti, študijski program Gospodarski inženiring, Univerza v Novi Gorici je predavateljica predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Marketinške strategije. Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja deluje v številnih slovenskih podjetjih, zavarovalnicah, bankah ter kompetenčnih centrih.

Prof. Dr. Roberto Biloslavo

Roberto Biloslavo je redni profesor managementa na Fakulteti za Management, Univerze na Primorskem. Pred akademsko kariero je najprej delal v IT oddelku in nato vodil manjše trgovsko uvozno-izvozno podjetje. Svoje raziskovalno in pedagoško delo dopolnjuje s svetovanjem podjetjem in nepridobitnim organizacijam. Opravljal je vrsto odgovornih funkcij tako na ravni univerze, kot prorektor za študijske zadeve, in na fakultetni ravni kot prodekan za izobraževanje in raziskovanje. Trenutno je programski direktor magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja. Je avtor ali soavtor več kot 100 znanstvenih prispevkov in drugih publikacij. Kot gostujoči profesor je predaval in raziskoval v Avstraliji, ZDA, Italiji, Turčiji in na Danskem. Sodeloval ali vodil je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in svetovalnih projektov.

Dr. Aljaž Stare

Dr. Aljaž Stare je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z več kot 35 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral je konference in druge dogodke. Preko 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in usposablja managerje – delavnice je izvedel v 140 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci. Bil je predavatelj na več fakultetah, trenutno je zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjig Projektni management: teorija in praksa (2011), Agilno: projekti, zaposleni, podjetja (2021) in projektnega bloga www.projektni-management.si.

GOST VEČERNEGA PROGRAMA

Rok Drakšič, slovenski judoist

Drakšič je za Slovenijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 2008 v Pekingu v kategoriji do 60 kg osvojil 21. mesto. Pred tem je na Sredozemskih igrah 2005 osvojil srebrno medaljo, na Sredozemskih igrah 2009 pa je osvojil bron. Na evropskih prvenstvih ima eno zlato in štiri bronaste medalje. Po končani karieri je postal uspešen trener v Judo klubu Bežigrad.