Seminar ZSŠDI 2023

SKLOP A

Sobota, 1. aprila 2023: Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel, Trst (Ul. Ginnastica, 72 -Dvorana v pritličju)

09.00 – 10.30: Andreja Sirk (NLP coach, mojster) – Uspešno in učinkovito vodenje sestankov

Na predavanju boste spoznali zakaj je priprava na sestanek ključna, kako se nanj pripraviti in kaj sodi v pripravo. Spoznali boste tudi kaj je tisto, na kar med vodenjem sestanka ne smete pozabiti ter kako ga zaključite.

ANDREJA SIRK je certificirana NLP coachinja in NLP mojster, pred vsem tem pa človek, ki ima v sebi iskreno željo pomagati sočloveku k višji kakovosti njegovega življenja, odnosa in dobrega stika s samim seboj in ostalimi.


11.00 – 12.30: prof. dr. Roberto Biloslavo – Management in Teorija izbire – Vodenje s človeškim obrazom

V organizacijah, naj si bodo te majhne ali velike, pridobitne ali nepridobitne se pogosto srečujemo z različnimi problemi: stres, konflikti, slabo plačilo in slabi pogoji dela. S pomočjo teorije izbire bomo pojasnili kako lahko managerji vodijo s človeškim obrazom ter zagotavljajo delovno okolje, kjer ljudje delajo kakovostno, zavzeto in se osebnostno razvijajo.

ROBERTO BILOSLAVO Roberto Biloslavo je profesor managementa in trajnostnega razvoja. Njegovo raziskovalno in svetovalno delo je usmerjeno v strateško načrtovanje in spreminjanje organizacije.


SKLOP B

Sobota, 29. aprila 2023: Kulturni dom Igo Gruden, Nabrežina (Nabrežina, 89)

Delavnica za spikerje in moderatorje športno-kulturnih dogodkov

9.30 – 11.00: Evgen Ban – Postani spiker tudi ti (1.del)

11.00 – 11.15: odmor

11.15 – 13.00: Evgen Ban – Postani spiker tudi ti (2.del)

13.00 – 14.00: kosilo

14.00 – 15.30: prof. dr. Matejka Grgič – Slovenščina, moj jezik

15.30 – 17.00: Alida Bevk – Dikcija in govor

Rok prijave:

-sklop A do petka, 31. marca 2023, ob 16. uri

-sklop B do petka, 28. aprila 2023, ob 16. uri