Ko Finančna uprava trka na vaša vrata

dr. Diego Zorzetto – Ko Finančna uprava trka na vaša vrata

Delavnica bo potekala v sodelovanju s podjetjem Kira srl v obdobju marec-junij 2024. Gre za interaktivne delavnice za društvene blagajničarje, ki jih bo na mesečni ravni vodil dr. Diego Zorzetto, priznani računovodja in revizor. Na vsaki delavnici bomo sprejeli največ 14 udeležencev (2 za vsako društvo za skupno 7 društev). Vsaka delavnica traja dve uri. Na vsako delavnico se lahko prijavita največ dva predstavnika za vsako društvo do zasedbe razpoložljivih mest (7 društev za vsako posamezno delavnico). Društva se  na delavnice Diega Zorzetta lahko prijavijo le enkrat. Na delavnici boste simulirali pregled Finančne uprave v luči starih in novih zakonskih obveznosti za športna društva. Svetujemo, da se delavnice udeležijo odborniki/odbornice, ki v društvu opravljajo blagajniško oziroma tajniško dejavnost. Glede na to, da je delavnica interaktivne narave, priporočamo uporabo društvenega računalnika.

Lokacija delavnice: dvorana Bojana Pavletiča na sedežu ZSŠDI (Dunajska cesta 33, Opčine TS – 2. nadstropje)