Državna prostovoljna civilna služba pri ZSŠDI

Civilna služba je priložnost, ki jo italijanska država ponuja mladim med 18. in 28. letom starosti, da eno leto svojega življenja namenijo služenju, za katero je predvideno mesečno nadomestilo (mesečni honorar znaša 439,50€). Prostovoljci morajo opraviti v letu dni 1145 ur (približno 25 tedensko ur , oz. približno 5 ur na dan), na voljo imajo tudi 20 dni dopusta. Predviden je tudi bolniški dopust. Prijavijo se lahko mladi, ki so do izteka roka razpisa (se pravi vključno z 15. februarjem do 14.ure) že dopolnili 18 let in niso še dopolnili 28 let.

Kako se lahko torej prijavite? Prijava poteka preko spleta, zanjo morajo imeti kandidati digitalno identiteto – SPID kodo, ki jo lahko vsakdo pridobi ali preko spletnih ponudnikov (proti plačilu) ali v italijanskih poštah (brezplačno). Z njo, z življenjepisom in s skenom osebnega dokumenta se nato lahko prijavijo preko portala https://domandaonline.serviziocivile.it.

Vse informacije so na voljo na spletni strani združenja Arci Servizio Civile FVC (https://www.arciserviziocivile.it/fvg/)  ali v njihovih uradih UI. Fabio Severo 31 v Trstu, 040 761683, kjer se lahko do izteka roka vsak dan med 10. in 12. ter 15. in 17. uro kandidati posvetujejo ali tudi direktno prijavijo s pomočjo osebja združenja.

Ob prijavi je treba izbrati projekt “Inclusivamente-Vključevalno”  in sedež opravljanja (Trst ali Gorica).

Telefon: 040 635627; e-pošta: trst@zssdi.it ali gorica@zssdi.it.

https://www.arciserviziocivile.it/fvg/