Festival “Campo aperto”

MILAN – Projekt “Calci: comunità resilienti”, katerega koordinator je Francesco Zema, ima kot cilj spodbujanje splošnega medsebojnega spoznavanja in dialoga, preko katerega naj bi prišle na dan zgodbe in skupna pojmovanja zgodovinskega spomina, preko nogometne igre.  Zato se je odvijal, v sklopu omenjenega projekta, od 30. septembra do 4. oktobra 2021,  v Fabbrica del Vapore v Milanu, “Festival Campo Aperto”, ki daje velik poudarek na solidarnosti, vlogi žensk v družbi, promociji športa ter posledic, ki jih ima nogomet na socialno, kulturno in zgodovinsko dogajanje in na življenje ljudi.

4. oktobra 2021 ob 18. uri je v sklopu festivala dobila svoj prostor tudi debata na temo identitarnih nogometnih reprezentanc. Na srečanju je sodelovali Francesco Zema, Fabio Petrucci, Igor Tomasetig, Enrico e Umberto Bovi, Alberto l’Episcopo, Rocky Siberie e Konrad Andergassen.
Zastopal je na srečanju, s svojim pričevanjem, organizacijski tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig, ki je istočasno tudi koordinator nogometne reprezentance Slovencev v Italiji (Žile) in, ki se pripravlja za nastop na evropskem nogometnem prvenstvu avtohtonih jezikovnih skupnosti, ki bo na sporedu junija 2022 na Koroškem v Avstriji. Tomasetig je v svojem posegu na kratko orisal zgodovinsko dogajanje pri nas od Tržaškega Sokola, preko ustanovitve prvih nogometnih društev (Prosvete, Zarje, Primorja, Vesne idr.) do priznanja in uveljavitve nogometnih društev v šestdesetih letih in nastanka reprezentance Žil.
Francesco Zema si pričakuja, da bi v naslednjih mesecih festival romal tudi v Trst in na Europeado v Avstrijo.