ELEKTROŠPORT

Po poteh ozaveščanja o športu v novi sedanjosti

Celodnevna delavnica za predsednike

in vodilne kadre slovenskih športnih društev v Italiji

ŠPORTNI CENTER ZARJA, BAZOVICA

V soboto, 21.maja 2022

PROGRAM

9.00-9.30: prihod udeležencev

9.30-11.15 Marco Cernaz (delavnica v italijanskem jeziku): »Govoriti o lokalnem športu danes, je kot fotografirati oddaljeno galaksijo. Analiza in razumevanje scenarija, ki se je že spremenil«

11.15: odmor

11.30-13.00: prof. dr. Edvard Kolar:  »Izzivi managementa neprofitnih športnih organizacij«

13.00-14.00: kosilo

14.15-15.45: prof. Enrico Marchetto (delavnica v italijanskem jeziku): »Ali vaše športno društvo potrebuje digitalno tehnologijo? Razmišljanja, strategije in orodja za sedanjost in prihodnost našega športa«

15.45: odmor

16.00-17.30: dr. Matejka Grgič in dr. Maja Melinc Mlekuž: »Uporabna slovenščina«

17.30-18.30: Marco Cernaz: zaključki