50. REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

Na podlagi člena št. 12 statuta sklicujem v soboto, 5. junija 2021, ob 11. uri v prvem sklicanju na sedežu ZSŠDI v Trstu, ul. Cicerone 8 in v nedeljo, 6. junija 2021, ob 10. uri v drugem sklicanju v Slovenskem športnem centru Mirka Špacapana, na Drevoredu 20. septembra 85 v Gorici,

50. redni volilni občni zbor

s sledečim dnevnim redom:

 1. otvoritev občnega zbora;
 2. izvolitev organov občnega zbora;
 3. podelitev priznanj ZSŠDI;
 4. sprejem novih članic;
 5. poročilo predsednika in izvršnega odbora;
 6. pozdravi gostov;
 7. predstavitev obračuna za leto 2020 in predračuna za leto 2021;
 8. poročilo nadzornega odbora;
 9. razprava in odobritev predloženih dokumentov;
 10. volitve:  predsednika, izvršnega odbora, nadzornega odbora, razsodišča
 11. razno.

Na podlagi 20. člena statuta zapade rok za predstavitev kandidatur za izvolitev v posamezne organe 15 dni pred občnim zborom. Kandidature je potrebno predložiti tajništvu ZSŠDI v Trstu do 16. ure v petek, 21. maja 2021, na spletnem obrazcu, ki ga dobite tu spodaj.

Na občnem zboru ima včlanjeno društvo pravico do enega glasa. Društvo zastopa predsednik ali njegov pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pisno in imensko (na priloženem obrazcu), dobi pa ga lahko samo član društvenega odbora.

Dogodek bo potekal ob spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Zaradi varnostnih razlogov se občnega zbora lahko udeleži samo en predstavnik za vsako društvo.