Zaprtje uradov

spričo novega vladnega odloka in novih ukrepov proti širjenju koronavirusa so uradi ZSŠDI v Trstu in Gorici do nadaljnjega zaprti za publiko. Doseglivi smo po elektronski pošti in telefonu. Rok za predstavitev obračunske dokumentacije za prispevek DZ 26/2007 za leto 2019 je preložen. Datum bomo sporočili naknadno.